بیماری های مچ دست

استئوآرتريت مچ دست دکتر پژوا سلیمانزاده

استئوآرتريت مچ دست

استئوآرتريت مچ دست استئوآرتريت مچ دست : مچ دست همانند پلی دست را به ساعد متصل می نماید، از ۸ استخوان کوچک ایجاد می گردد که در دو رديف قرار می گیرند. اين استخوان ها علاوه بر اين که با يکديگر مفصل می شوند از طرفی با انتهای بالايی استخوان های کف دست و از طرف دیگر با انتهای پايينی استخوان راديوس مفصل می شوند . انتهای پايينی استخوان اولنا مستقیماً ... ادامه مطلب